Fakultet za Arhitekturu

Naziv studijskog programa: Arhitektura i urbanizam

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO POLJE

Основни циљ студијског програма АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ је да својом интердисциплинарношћу и мултидисциплинарношћу, едукује кадрове високог степена стручности за обављање сложених и креативних послова у области Архитектуре и урбанизма.

Циљ студијског програма је да развије темељну и избалансирану основу за постизање знања,компетенција и вештина из области Архитектуре и урбанизма. То, поред осталог укључује и развој креативних способности и способност критичког мишљења, развијање склоности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за бављење професијом.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету за градитељски менаџмент је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и унапређење квалитета животног простора. Циљ студијског програма је и упознавање студената са изазовима и предностима тимског рада, што је за област архитектуре и урбанизма од изузетног значаја, јер је професионално бављење струком конципирано као тимско и мултидисциплинарно. Поред тога, студенти кроз наставни процес развијају способности за саопштавање и кохерентно излагање својих идеја, пројектантског концепта, резултата истраживачког рада, учећи на тај начин облике квалитетне комуникације са стручном и широм јавношћу.

У процесу реструктурисања српске привреде, посебно су тражени, едуковани, добро профилисани кадрови за увођење светских и европских стандарда у свим доменима пословања. Као битни циљеви овог студијског програма, што је у складу са циљевима и задацима Факултета за градитељски менаџмент, на коме се овај програм изводи, означене су имплементације нових образовних стандарда и технологија у наставни процес.  За ефикасно достизање наведених циљева, у оквиру студијског програма АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ основних академских студија Факултета за Градитељски менаџмент постављени су следећи задаци:

Умрежавање институције са привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе.

Akademski naziv: Diplomirani inženjer arhitekture

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija OAS Arhitektura i urbanizam po akreditaciji dobijenoj 2016, godine

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija OAS Arhitektura i urbanizam po akreditaciji dobijenoj 2009, godine


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality