Fakultet za Ekologiju i zastitu životne sredine

Doktorske studije - studijski program Zaštita životne sredine ostvaruju se na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla”, Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine i traju tri godine odnosno šest semestra, i obima su 180ESPB. 
PRIRODNO-MATEMATIČKO POLJE
Osnovni cilj doktorskih studija na studijskom programu Zaštita životne sredineje pružanje visoko kvalitetnog obrazovanja za uspešno obavljanje akademskih i stru?nih poslova u oblasti zaštite životne sredine, kojim ce preuzeti vodecu ulogu u ovoj oblasti. Studenti treba da ovladaju naprednim metodama analize, modelovanja i simulacija u zaštiti životne sredine, principima fizickih i hemijskih postupaka tretmana voda, savremenim metodologijama u upravljanju otpadom i posebnim tokovima otpada, principima fizickih i hemijskih postupaka tretmana voda, novim tehnikama bioremedijacije, najsavremenijim principima u oblasti obnovljivih izvora energije, aktuelnim saznanjima o uticaju geoloških faktora na životnu sredinu, procenom uticaja razlicitih vrsta saobracaja i multimodalnog saobracaja sa adekvatnim odgovorom na te uticaje u cilju zaštite svih aspekata životne sredine, procenom rizika i planiranja, projektovanja i upravljanja sistemima zaštite životne sredine i da u proces zaštite životne sredine ukljuce društvene, politicke, ekonomske i zakonske aspekte.
Studijskim programom je obezbeceno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje strucnjaka visoko obrazovnog profila iz oblasti zaštite životne sredine. Studenti sticu visok nivo znanja i razumevanja koji ih kvalifikuje za visokostrucni, ali i naucno istraživacki rad. Ciljevi studijskog programa su da studenti originalnim i samostalnim istraživanjem,radom na fakultetu i u naucnim institutima sa kojima su sklopljeni ugovori o naucnoj saradnji, postignu naucne rezultate koji ce biti izloženi u doktorskim disertacijama i publikovani u naucnim casopisima na SCI listi,relevantnim za naucnu oblast – nauka o zaštiti životne sredine.
Plan i program doktorskih studija možete preuzeti OVDE


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality