Fakultet za Ekonomiju i finansije

Fakultet za finansije i ekonomiju
Sadašnja i buduća ekonomska, privredna i društvena pozicija Srbije je da ona iz dana u dan postaje sve više integrisani deo svetskih privrednih kretanja za šta su potrebna sofisticirana znanja i kompetencije iz domena finansija i ekonomije uopšte. U konstelaciji novih odnosa, na tržištu radne snage samim tim se uočava potreba za stručnim i odgovarajućim kadrovima koji će moći adekvatno da odgovore na buduće izazove u oblasti  razvoja Srbije. Praćenjem tih dinamičnih promena u ekonomskom okruženju kreiran je ovaj studijski program u skladu sa praksom savremenih fakulteta u Evropi i svetu, kao i potrebama naše privrede i društva u celini.  Upravo na toj kompatibilnosti sa programima istorodnih ili sličnih inostranih renomiranih fakulteta zasniva se svrsishodnost ovog studijskog programa.

Fakultet za finansije i ekonomiju ima zadatak da:

Osnovni ciljevi su:


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality