Fakultet za Ekonomiju i finansije

U PROCESU AKREDITACIJE !!!

Naziv studijskog programa:  OAS Finansije

Cilj studijskog programa:  Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti finansija, osposobljenog za ravnopravno praktično učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni, kao i ovladavanje širokim teorijskim znanjima  prvenstveno u okviru finansija  i ekonomije. 

Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara)

Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: finansija i povezanih disciplina;  razvijene kreativne i poslovne sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka; kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija; profesionalno bavljenje ovim poslovima u državnim institucijama i korporacijama, kao i dalje stručno i naučno usavršavanje.

Akademski naziv:  Diplomirani ekonomista.

Uslovi za upis na studijski program:  U  prvu godinu osnovnih  studija mogu se upisati lica koja su završila srednju školu svih smerova, uz položen prijemni/diferencijalni ispit u skladu sa aktima Univerziteta i Zakonom o visokom obrazovanju.

Lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta: U okviru  četvorogodišnjeg školovanja na studijskom programu,  realizuje se 33 nastavna predmeta plus stručna praksa i diplomski rad. Prikaz obaveznih i izbornih predmeta dat je u tabelama  5.1. i  5.3., a  prema tipu,  u tabelama 5.4-5.7, i u skladu sa važećim standardima za akreditaciju. Obaveznih predmeta je 25 plus stručna praksa. Izbornih predmeta je 16. Svi predmeti su jednosemestralni.

Način izvođenja osnovnih akademskih studija:  Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, auditivne vežbe, praktičan  rad, izradu seminarskih radova, izvođenje studija slučaja,  konsultacije i nastavne posete. U tabelama 5.2. jasno su definisane auditivne, laboratorijske, računarske,  računske i terenske vežbe, nastave posete i izvođenje stručne prakse u institutima, ustanovama, kompanijama i neprofitnim ustanovama. Aktivno korišćenje Interneta je važan element u pripremi i izvođenju nastave na studijskom programu i izradi seminarskih radova iz pojedinih predmeta. Na programu se realizuje 300 časova aktivne nastave po semestru ili 600 godišnje, odnosno 2400 časova tokom celih studija.

Bodovna vrednost svakog predmeta i završnog rada. Broj bodova po predmetu kreće se od  5-9 ESPB izračunatih po  važećim standardima za akreditaciju. Sastavni deo studijskog programa su stručna praksa koja je 2 ESPB-a, a završni rad je 10 ESPB-a.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta:  Definisani su u specifikacijama svakog pojedinog predmeta, tabelama 5.2.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom Univeziteta, Pravilnikom o studijama i Zakonom o visokom obrazovanju.

Na drugu godinu studija mogu se upisati lica sa ostvarenih, ili komisijski priznatih po srodnosti programa, najmanje 37 ESPB, na treću sa 97 i u četvrtu sa 157 ESPB.

Završetak studija:  Svaka godina osnovnih studija ima 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 240 ESPB bodova.  Svršeni diplomci mogu da nastave master studije.

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija možete pronaći OVDE.

Nastavni kadar:
Profesori
1. Slobodan Živković
2. Zoran Čekerevac
3. Ivan Šijaković
4. Nebojša Zakić
5. Svetlana Vukotić
6. Jugoslav Aničić
7. Dragan Radović
8. Marina Milovanović
9. Stanko Bulajić
10. Branko Tešanović
11. Kristijan Ristić
12. Luka Todorović
13. Danijela Ivkov
14. Radomir Stojković
15. Miloje Obradović
16. Petar Kočović
17. Duško Kostić
18. Milica Kaličanin
19. Bojana Drašković
20. Ivana Petrović
21. Nataša Simić
22. Vesna Petrović
23. Marina Bugarčić

Saradnici i asistenti:
1. Amela Mišanović
2. Jelena Tešić
3. Lidija Stanković
4. Aleksandar Tošić
5. Nataša Ilić
6. Ana Nađfeji
7. Nikola Nogulović
8. Aleksandar Vukas
9. Slađana Dobrić
10. Jasmina Perišić
11. Maja Vrbanac


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality