Fakultet za informatiku i računarstvo

PRIRODNO-MATEMATIČKO POLJE

Akreditacija je u toku!

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti računarskih nauka. Student koji završi ovaj studijski program osposobljen je za projektovanje, razvoj, i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je stavljen na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština prema potrebama društva i projektovanom društvenom razvoju, u skladu sa najvišim evropskim akademskim standardima. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju diplomirani informatičari koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.Specifična svrha studijskog programa jeste i da obrazuje studente koji će nastaviti studije na master akademskim studijama i doktorskim studijama na Fakultetu za informatiku i računarstvo.

Uslovi za upis: Na studije prvog stepena, osnovne akademske studije ovog studijskog programa može se upisati lice koje ima prethodno završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi prijemni ispit kako je to regulisano Statutom univerziteta.

Dužina trajanja studija: Osnovne akademske studije studijskog programa Informatika traju četiri godine, tj. osam semestara. Bodovna vrednost osnovnih studija je 240 ESPB bodova (60 po studijskoj godini, 30 po semestru). Bodovna vrednost svakog predmeta  iskazana je u rasporedu predmeta po semestrima i godinama studija kao i u specifikacijama predmeta.

Ishod procesa učenja: Uspešan student će po zavrsetku ovog studijskog programa imati:

 

Stručni akademski naziv: Diplomirani informatičar (Dipl.inform.)

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija možete pronaći OVDE.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/2180-314


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality