Fakultet za ekonomiju i finansije nastavni kadar
Osnovne akademske studije:
Profesori
1. Slobodan Živković
2. Zoran Čekerevac
3. Ivan Šijaković
4. Nebojša Zakić
5. Svetlana Vukotić
6. Jugoslav Aničić
7. Dragan Radović
8. Marina Milovanović
9. Stanko Bulajić
10. Branko Tešanović
11. Kristijan Ristić
12. Luka Todorović
13. Danijela Ivkov
14. Radomir Stojković
15. Miloje Obradović
16. Petar Kočović
17. Duško Kostić
18. Milica Kaličanin
19. Bojana Drašković
20. Ivana Petrović
21. Nataša Simić
22. Vesna Petrović
23. Marina Bugarčić

Saradnici i asistenti:
1. Amela Mišanović
2. Jelena Tešić
3. Lidija Stanković
4. Aleksandar Tošić
5. Nataša Ilić
6. Ana Nađfeji
7. Nikola Nogulović
8. Aleksandar Vukas
9. Slađana Dobrić
10. Jasmina Perišić
11. Maja Vrbanac

Master studije
Profesori:
1. Svetlana Vukotić
2. Jugoslav Aničić
3. Kristijan Ristić
4. Nataša Simić
5. Duško Kostić
6. Marina Milovanović
7. Danijela Ivkov
8. Marina Bugarčić
9. Vesna Petrović

Asistenti:
1. Maja Vrbanac

Copyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality