Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Naziv studijskog programa: Međunarodna politika i bezbednost - Master akademske studije
DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO POLJE
Opis studijskog programa:
Studijski program Međunarodna politika i bezbednost je jednogodišnji program akademskih master studija koji ima za cilj da obrazuje visoko-stručne kadrove u oblasti međunarodne politike i bezbednosti koji će svojim znanjem i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih projekata i da zauzmu odgovorne pozicije u diplomatskim predstavništvima, državnoj administraciji, političkim partijama  i bezbednosnim i odbrambenim strukturama zemlje. 
Ishod procesa učenja je visoko-stručno znanje, razvijene kreativne, poslovne, diplomatske i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje bezbednosnim, odbrambenim, administrativnim celinama i političkim organizacijama i diplomatskim predstavništvima, organizacionim promenama, odnosima sa javnošću kao i dalje usavršavanje na doktorskim studijama. 
Celokupan studijski program sačinjava ukupno 10 jednosemestralnih predmeta. Od toga su 4 predmeta obavezna a 3 se biraju sa liste od 6 predmeta, što je ukupno 43 ESPB. U studijski program spada i studijsko istraživački rad (SIR) koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završnog master rada, i on nosi 5 ESPB. Završni rad ima 12 ESPB. Ukupan broj ESPB na master studijama je 60. 
Po svojoj sadržini u programu su zastupljene kompleksne discipline međunarodne politike i bezbednosti kao što su –  metodologija naučnog istraživanja, savremene teorije međunarodnih odnosa, međunarodne organizacije,  doktrine nenasilja,  savremeni sistemi bezbednosti, analitika savremenih političkih i bezbednosnih pojava, teorije i modeli demokratije, religijski fundamentalizam i ekstremizam, globalizacija i bezbednost, i strategijsko upravljanje u političkim i bezbednosnim procesima.  
Svršeni diplomci ovog master studijskog programa mogu da nastave doktorske studije studije ako zadovolje kriterijume prijema.

Akademski naziv:  Master politikolog za međunarodnu politiku i bezbednost 

Detaljan plana i program master akademskih studija možete pronaći OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality