Ekonomija i finansije

O FAKULTETU


Fakultet za finansije i ekonomiju


Sadašnja i buduća ekonomska, privredna i društvena pozicija Srbije je da ona iz dana u dan postaje sve više integrisani deo svetskih privrednih kretanja za šta su potrebna sofisticirana znanja i kompetencije iz domena finansija i ekonomije uopšte. U konstelaciji novih odnosa, na tržištu radne snage samim tim se uočava potreba za stručnim i odgovarajućim kadrovima koji će moći adekvatno da odgovore na buduće izazove u oblasti razvoja Srbije. Praćenjem tih dinamičnih promena u ekonomskom okruženju kreiran je ovaj studijski program u skladu sa praksom savremenih fakulteta u Evropi i svetu, kao i potrebama naše privrede i društva u celini. Upravo na toj kompatibilnosti sa programima istorodnih ili sličnih inostranih renomiranih fakulteta zasniva se svrsishodnost ovog studijskog programa.Fakultet za finansije i ekonomiju ima zadatak da:


 • obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove koji će moći svojim znanjem i kompetencijama da se uključe u domaću i internacionalnu poslovnu scenu kao samostalni ili timski učesnici;
 • stvara uslove za razvoj naučnog podmlatka kao lidera u istraživačkim i naučnim poduhvatima iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i ekonomije;
 • zahvaljujući stečenim ekspertizama iz upravljanja finansijama postanu važan segment biznisa u globalnom privrednom ambijentu;
 • omogući studentima nastavak školovanja na master i drugim studijama iz oblasti ekonomije, finansija ili eventualno nekih drugih srodnih oblasti.


Osnovni ciljevi su:


 • ovladavanje širokim teorijskim znanjima prvenstveno u okviru finansija i ekonomije,
 • praćenje dinamičnih promena na tržištu i sintetizovanje ključnih znanja u oblasti računovodstva, bankarstva i investicija,
 • direktno uključivanje tako obrazovanih kadrova sa funkcionalnim znanjima i veštinama u rešavanje konkretnih problema,
 • razvijanje kadrova koji su, pored kritičkog i samokritičkog razmišljanja, sposobni da primenjuju analitičke i sintetičke naučne metode u rešavanju problema,
 • obrazovanje studenata da su inovativni i kreativni, da prate novine i primenjuju ih u svom radu,
 • da efikasno komuniciraju sa svojim okruženjem vođeni visokim profesionalnim i etičkim normama,
 • razvijanje kreativnih i poslovnih sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka,
 • kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija,
 • razvijanje poslovne, stručne i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje finansijskim rizicima,
 • priprema studenata za nastupe na finansijskim tržištima,
 • vođenje korporativnih i preduzetničkih finansija,
 • odlučivanje u strategijskim projektima.

 


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Cilj studijskog programa: Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti finansija, osposobljenog za ravnopravno praktično učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni, kao i ovladavanje širokim teorijskim znanjima prvenstveno u okviru finansija i ekonomije.


Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara)


Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: finansija i povezanih disciplina; razvijene kreativne i poslovne sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka; kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija; profesionalno bavljenje ovim poslovima u državnim institucijama i korporacijama, kao i dalje stručno i naučno usavršavanje.


Akademski naziv: Diplomirani ekonomista.


Uslovi za upis na studijski program: U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica koja su završila srednju školu svih smerova, uz položen prijemni/diferencijalni ispit u skladu sa aktima Univerziteta i Zakonom o visokom obrazovanju.


Lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta: U okviru četvorogodišnjeg školovanja na studijskom programu, realizuje se 33 nastavna predmeta plus stručna praksa i diplomski rad. Prikaz obaveznih i izbornih predmeta dat je u tabelama 5.1. i 5.3., a prema tipu, u tabelama 5.4-5.7, i u skladu sa važećim standardima za akreditaciju. Obaveznih predmeta je 25 plus stručna praksa. Izbornih predmeta je 16. Svi predmeti su jednosemestralni.


Način izvođenja osnovnih akademskih studija: Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, auditivne vežbe, praktičan rad, izradu seminarskih radova, izvođenje studija slučaja, konsultacije i nastavne posete. U tabelama 5.2. jasno su definisane auditivne, laboratorijske, računarske, računske i terenske vežbe, nastave posete i izvođenje stručne prakse u institutima, ustanovama, kompanijama i neprofitnim ustanovama. Aktivno korišćenje Interneta je važan element u pripremi i izvođenju nastave na studijskom programu i izradi seminarskih radova iz pojedinih predmeta. Na programu se realizuje 300 časova aktivne nastave po semestru ili 600 godišnje, odnosno 2400 časova tokom celih studija.


Bodovna vrednost svakog predmeta i završnog rada. Broj bodova po predmetu kreće se od 5-9 ESPB izračunatih po važećim standardima za akreditaciju. Sastavni deo studijskog programa su stručna praksa koja je 2 ESPB-a, a završni rad je 10 ESPB-a.


Preduslovi za upis pojedinih predmeta: Definisani su u specifikacijama svakog pojedinog predmeta, tabelama 5.2.


Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom Univeziteta, Pravilnikom o studijama i Zakonom o visokom obrazovanju.


Na drugu godinu studija mogu se upisati lica sa ostvarenih, ili komisijski priznatih po srodnosti programa, najmanje 37 ESPB, na treću sa 97 i u četvrtu sa 157 ESPB.


Završetak studija: Svaka godina osnovnih studija ima 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 240 ESPB bodova. Svršeni diplomci mogu da nastave master studije.

 

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija možete pronaći OVDE.


Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

24.11.2021

Subota 27. (10:00 – 18:00) i nedelja 28. (09:30 – 15:00) novembar 2021. Odgovor na klimatske promene je zajednička odgovornost, zbog toga se C..

DETALJNIJE

21.11.2021

Univerzitet "Union - Nikola Tesla" demantovao je da su G. K. (1973), A. K. (1993) i M. A. (1986), za koje je MUP ranije danas saopštio da su uhapšeni zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja,..

DETALJNIJE

21.11.2021

Demanti Univerziteta napisanje medija: https://unionnikolatesla.edu.rs/dokumenti/demanti.pdf  Novost na blitzu: https://www.blic.rs/vesti/hronika/union-nikola-tesla-troje..

DETALJNIJE

20.11.2021

euta EUROPAN TRANING ACADEMY..

DETALJNIJE