Informatika

O FAKULTETU


Akreditacija je u toku!


U savremenim tokovima razvoja društva kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti računarskih nauka. Na Fakultetu za informatiku i računarstvo radi se i na razvoju ličnosti studenata, koji ne samo da će biti stručnjaci iz oblasti računarskih nauka, već i savremeni intelektualci koji će konstantno doprinositi uključivanju naše zemlje u međunarodne integracije. Studenti koji završe Fakultet za informatiku i računarstvo osposobljeni su da vode istraživanja koja uključuju razne tehnike informacionih sistema i tehnologija, kao i da rešavaju realne probleme iz prakse, uključujući i složene probleme u novom ili nepoznatom okruženju. Stečeno znanje daje im mogućnost za rad u istraživačkim institutima, centrima i fakultetima, kao i u naprednim razvojnim odeljenjima raznih IT preduzeća, start-up IT kompanija, organizacija i državnih institucija.


Studijski programi akademskih studija Fakulteta za informatiku i računarstvo razvijaju kod studenata i kompetencije poput veština i metoda istraživanja iz oblasti informatike, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme, kao i da se uključe u međunarodne start-up i naučne projekte koji se odnose na razvoj novih IT rešenja u oblasti informatike.Fakultet za informatiku i računarstvo ima zadatak da:


 • obrazuje i usavršava kadrove u aktuelnoj i kompleksnoj oblasti računarskih nauka koja je esencijalna za savremene probleme i izazove sa kojima se društvo suočava;
 • zadovoljava potrebe privrede, javnih preduzeća, opština, zdravstva i obrazovanja, za stručnjacima u oblasti računarskih nauka;
 • unapređuje nivo i raznovrsnost ponude visokoškolskog obrazovanja u Republici Srbiji;
 • omogućiti takvo obrazovanje koje studentu omogućuje mobilnost na obrazovnom prostoru tokom studiranja i svetskom tržištu nakon toga.Osnovni ciljevi Fakulteta za informatiku i računarstvo su:


 • metodološkom edukacijom osposobljavaju se studenti za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti informatičkih nauka, planiranje, sprovođenje i evaluaciju IT projekata i programa;
 • sticanje znanja iz određenog područja primene informatike, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;
 • delotvorno rešavanje stručnih problema na osnovu profesionalnih znanja i veština, kao i kritičkog i kreativnog mišljenja;
 • sticanje znanja, upravljanje razvojem informacionih sistema i tehnologija, alate i metode softverskog inžinjerstva, modelovanje i optimizaciju poslovnih procesa, upravljanje znanjem, tehnološke informacione sisteme i logičko programiranje;
 • sposobnost profesionalnog komuniciranja sa klijentima kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema na etičkom nivou;
 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna istraživanja;
 • mogu da se uključe u međunarodne naučne projekte;
 • mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okvirima svojih struka, i da razumeju i koriste najsavremenija znanja iz oblasti informatike i računarstva;
 • kritički misle, deluju kreativno i nezavisno;
 • poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
 • osposobljeni su da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz nova naučna rešenja primenjiva u IT i drugim kompanijama;
 • doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte,
 • unapređenje naučno-istraživačkog i stručnog rada u oblasti informatike na Univerzitetu, kao i u drugim naučno-istraživačkim organizacijama;
 • postizanje naučnih kompetencija i akademskih veština u multidisciplinarnoj oblasti informatike;
 • razvoj kreativnih sposobnosti rešavanja problema u oblasti informatike i sposobnosti kritičkog mišljenja;
 • produbljivanje znanja u oblasti informatike koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja ovih sistema u svetu;
 • omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

 


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Akreditacija je u toku!


Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti računarskih nauka. Student koji završi ovaj studijski program osposobljen je za projektovanje, razvoj, i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je stavljen na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.


Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština prema potrebama društva i projektovanom društvenom razvoju, u skladu sa najvišim evropskim akademskim standardima. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju diplomirani informatičari koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.Specifična svrha studijskog programa jeste i da obrazuje studente koji će nastaviti studije na master akademskim studijama i doktorskim studijama na Fakultetu za informatiku i računarstvo.


Uslovi za upis: Na studije prvog stepena, osnovne akademske studije ovog studijskog programa može se upisati lice koje ima prethodno završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi prijemni ispit kako je to regulisano Statutom univerziteta.


Dužina trajanja studija: Osnovne akademske studije studijskog programa Informatika traju četiri godine, tj. osam semestara. Bodovna vrednost osnovnih studija je 240 ESPB bodova (60 po studijskoj godini, 30 po semestru). Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u rasporedu predmeta po semestrima i godinama studija kao i u specifikacijama predmeta.Ishod procesa učenja: Uspešan student će po zavrsetku ovog studijskog programa imati:


 • osnovna znanja iz bazičnih oblasti informatike;
 • sposobnost logičkog mišljenja, formulacije pretpostavki i izvođenja zaključaka na formalan i formalizovani način;
 • sposobnost razumevanja i formulisanja problema i njegovog modeliranja da bi se omogućila njegova analiza i rešavanje;
 • programerske veštine u proceduralnoj, funkcionalnoj i objektno-orijentisanoj paradigmi programiranja;
 • razumevanje svih faza u ciklusu razvoja softvera: zahtevi, analiza, dizajn (projektovanje), implementacija, testiranje i održavanje;
 • praktične veštine u korišćenju programskih okruženja, sistema za upravljanje relacionim bazama podataka i CASE alata;
 • razumevanje tekućih principa, tehnika i trendova u razvoju informatike;
 • znanje koncepata i teorijskih postavki informatičkih nauka;
 • znanje iz određenih srodnih oblasti matematičkih i društvenih nauka, što će mu omogućiti da samostalno primeni principe i tehnike informatike u praksi u rešavanju problema iz različitih domena.

 


Stručni akademski naziv: Diplomirani informatičar (Dipl.inform.)


Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija možete pronaći OVDE.Dodatne informacije
NOVOSTI NA UNIVERZITETU

16.07.2020

Dana 12. jula 2020. godine održana je 26. elektronska sednica KAPK-a na kojoj je dobijena akreditacija za doktorske studije Menadžment održivog razvoja..

DETALJNIJE

22.06.2020

Povodom petnaest godina postojanja Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine svi studenti upisani školske 2020/21 su oslobođeni plaćanja školarine za I godinu studija (prva godina je bespla..

DETALJNIJE

01.06.2020

Dana 29. maja održana je jedanaesta elektronska sednica KAPK-a na kojoj je dobijena akreditacija za Univerzitet "UNION - Nikola Tesla"Dana 30. marta održana je sednica KAPK-a na kojoj je doneta akredi..

DETALJNIJE

13.05.2020

Aprilski ispitni rok održaće se od 25.05. do 08.06. Na ispitu je obavezno nošenje zaštitne opreme (maska i rukavice), student na ispit dolazi sa popunjenom ispitnom prijavom i indeksom.Mogu se po..

DETALJNIJE