Informatika

O FAKULTETU


U savremenim tokovima razvoja društva kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti računarskih nauka. Na Fakultetu za informatiku i računarstvo radi se i na razvoju ličnosti studenata, koji ne samo da će biti stručnjaci iz oblasti računarskih nauka, već i savremeni intelektualci koji će konstantno doprinositi uključivanju naše zemlje u međunarodne integracije. Studenti koji završe Fakultet za informatiku i računarstvo osposobljeni su da vode istraživanja koja uključuju razne tehnike informacionih sistema i tehnologija, kao i da rešavaju realne probleme iz prakse, uključujući i složene probleme u novom ili nepoznatom okruženju. Stečeno znanje daje im mogućnost za rad u istraživačkim institutima, centrima i fakultetima, kao i u naprednim razvojnim odeljenjima raznih IT preduzeća, start-up IT kompanija, organizacija i državnih institucija.

Studijski programi akademskih studija Fakulteta za informatiku i računarstvo razvijaju kod studenata i kompetencije poput veština i metoda istraživanja iz oblasti informatike, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme, kao i da se uključe u međunarodne start-up i naučne projekte koji se odnose na razvoj novih IT rešenja u oblasti informatike.


Dužina trajanja studija
Studijski program osnovnih akademskih studija Informatika, traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova i pripada prirodno-matematičkom polju.

Cilj studijskog programa
osnovnih akademskih studija Informatika je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti informatike i računarskih nauka. 

Uslovi upisa

Na studije prvog stepena ovog studijskog programa može se upisati lice koje ima prethodno završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi prijemni ispit kako je to regulisano Statutom univerziteta. 

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika je da obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove koji će moći svojim znanjem i kompetencijama da se uključe u domaće i svetsko orijentisano IT društvo kao samostalni ili timski učesnici. Obrazovanjem kadrova po ovom studijskom programu stvaraju se uslovi za razvoj naučnog podmlatka kao lidera u stručnim, istraživačkim i naučnim poduhvatima iz oblasti informatike i računarstva. Pored profilisanja budućih kadrova za kojima postoji potreba na tržištu rada, svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima nastavak školovanja na master i drugim studijama iz oblasti informatike i računarskih nauka ili nekih drugih srodnih oblasti. U profesionalnom smislu, studentima se otvaraju široke mogućnosti za zapošljavanje u sferi IT industrije kao što su: poslovi poslovi njeb programera koji rade sa heterogenim tehnologijama, platformama i softverskim alatima, poslovi na održavanju računarskih sistema (administratori sistema), poslovi implementiranja aplikacija, održavanja i administriranja sistema baza podataka, softver testeri, Frontend i Backend programeri, IT Project menadžeri, programeri mobilnih aplikacija itd.


Ciljevi studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika za sticanje zvanja diplomirani informatičar su:

• upoznavanje studenata sa osnovama programiranja i razvoja softvera, kao i osnovnih algoritamskih struktura i struktura podataka,
• kodiranje i testiranje: praktično korišćenje jednog imperativnog programskog jezika,
• upoznati studente sa osnovnim pojmovima i konceptima iz oblasti informacionih sistema i njihovim procesom razvoja
• sticanje opštih i specifičnih znanja teorije i principa funkcionisanja operativnih sistema,
• omogućiti razumevanje rada računarskih mreža i telekomunikacionih sistema
• upoznavanje sa ključnim konceptima programiranja, razvoja softvera i softverskog inženjerstva,
• ovladati osnovnim veb tehnologijama i steći znanja potrebna za kreiranje dinamičkih interaktivnih veb aplikacija,
• sticanje znanja o bazama podataka i sistemima za upravljanje bazama podataka,
• upoznavanje sa vrstama Internet alata i servisa i njihovom upotrebom,
• sticanje osnovnih znanja o zaštiti informacija u informacionom sistemu,
• sticanje osnovnih znanja o veštačkoj inteligenciji i primenama,
• razumevanje uloge informacionih tehnologija u poslovnom okruženju i drugi ciljevi.

Opis ishoda učenja

Studenti će po sticanju zvanja diplomirani informatičar biti osposobljeni:
• da razvijaju softver primenom metode funkcionalne dekompozicije i strukturnog programiranja u neobjektnom imperativnom jeziku,
• za izradu računarskih programa, uključujući oblikovanje, kodiranje i testiranje programskih rešenja, kao i poznavanje tehnika i metoda za pronalaženje i ispravljanje grešaka;
• primena metode funkcionalne dekompozicije i strukturnog programiranja u neobjektnom imperativnom jeziku,
• za izradu objektno-orijentisanih aplikacija;servisno-orijentisanih aplikacija; veb aplikacija;mrežnih aplikacija za Internet i lokalne računarske mreže,
• za korišćenje računarskih tehnologija, rad sa operativnim sistemima, računarskim mrežama i osnovnim programskim paketima;
• da modeluju i rade sa bazama podataka i aplikacijama koristeći CASE alate;
• da primenjuju odgovarajuće metode u razvoju sistema bezbednosti informacionog sistema i zaštite podataka;
• razumevanje, konstruisanje i implementiranje osnovnih algoritama veštačke inteligencije,
• da prate trendove razvoja softverskog inženjerstva;
• za rad pod različitim operativnim sistemima i mobilnim operativnim sistemima;
• da stečena znanja i veštine koriste za razvoj, upotrebu softvera i grafičkih sistema izražene multimedijalnosti i drugi.

Po završetku studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika, student stiče kompetencije u skladu sa nacionalnim okvirom kvalifikacija i to:

• samostalno vođenje složenih projekata iz različitih oblasti informatike i računarstva;
• organizovanje, kontrola i vrednovanje rada drugih zaposlenih radi unapređenja produktivnosti rada i poslovne prakse;
• prilagođavanje dinamičnom razvoju sektora informatike i računarskih nauka u smislu permanentnog usavršavanja u ličnom i profesionalnom razvoju kroz celoživotno učenje.

Stručni akademski naziv: Diplomirani informatičar (Dipl.inform.).

Detaljan plan i program osnovnih studija možete naći OVDE.

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije 10. septembra 2020. godine donelo je odluku o akreditaciji studijskog programa OAS Informatika

Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

14.09.2021

Odlažu se ispiti kod prof. Dragane Jaramaz usled opravdanog odsustva. O novim terminima ispita bićete blagovremeno obavešteni. Hvala na razumevanju...

DETALJNIJE

03.09.2021

Prva internacionalna konferencija..

DETALJNIJE

30.08.2021

Za studente koji su stekli uslov za narednu godinu studija, upis počinje od 01.09.2021.  Uslov za upis su izmirene obaveze školarina za prethodnu/e godine. Za studente koji ..

DETALJNIJE

23.08.2021

Poštovani studenti, Obaveštavamo vas da zimski semestar školske 2021/22 godine počinje 27. septembra.  Nastava će se održavati u prostorijama fakulteta uz poštovanje odgovarajućih mera i p..

DETALJNIJE