Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

O FAKULTETU


Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina je visokoškolska ustanova koja jedina u Republici Srbiji edukuje stručnjake za oblast preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina. Osmišljeni studijski programi su u veoma visokom procentu kompatibilni sa programima uglednih evropskih, američkih, i azijskih fakulteta. Na fakultetu postoje dva modula koja studenti mogu da biraju: preduzetnički biznis i menadžment nekretnina. 


Školovanjem kadra iz preduzetničkog biznisa bitno doprinosi razvoju, unapređenju i podsticanju preduzetništva u Republici Srbiji, dok školovanje kadra iz menadžmenta nekretnina bitno doprinosi razvoju i upravljanju nekretninama u Republici Srbiji. Biti sposoban za uključenje u svet biznisa i nekretnina 21 veka, preduzetnički orjentisan, sa potrebnim znanjima i veštinama iz menadžmenta i biznisa, respektovan od strane poslodavaca, postaje imperativ u skladu sa potrebama privrede Srbije i globalnih procesa. Ova zanimanja predstavljaju esencijalnu komponentu postojanja i razvoja najuspešnijih privreda sveta.

 


Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina ima zadatak da:


 • obrazovni proces sprovodi po inoviranim studijskim programima pomoću modernih nastavnih metoda i tehnologija;
 • unapređuje obrazovni proces i kvalitet nastave;
 • implementira nove obrazovne standarde i tehnologije u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • kontinuirano radi na sopstvenom razvoju i doprinosi razvoju preduzetništva i u Republici Srbiji u skladu sa evropskim i svetskim znanjima i praksom;
 • ostvaruje saradnju sa srodnim obrazovnim ustanovama u Evropi i svetu radi razmene nastavnih dostignuća, unapređenja pedagoškog umeća nastavnika i razmene studenata u toku praktičke nastave;
 • ostvaruje prenos stručnih, stručno-aplikativnih i praktičnih znanja, veština i sposobnosti u cilju formiranja stručnosti studenata za uspešan rad na poslovima preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina u Srbiji i inostranstvu;
 • nauči studente naprednim veštinama komunikacijei poslovanja u multikulturalnom okruženju.


Osnovni ciljevi su:


 • postizanje kompetencija, akademskih znanja i stručnih veština, kreativnih i opštih sposobnosti koje omogućuju uspešno obavljanje profesije, razvoj i upravljanje preduzetničkim biznisom i nekretninama;
 • širenje misije i filozofije preduzetništva i osposobljavanje studenata, budućih preduzetnika i menadžera, da uspešno obavljaju aktivnosti u biznisu; savladavajući kompleksnu materiju iz preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina;
 • da svršeni studenti svoje kompetencije upotpune atributima koji su svojstveni preduzetnicima kao što su: inovativnost, energičnost, ambicioznost, komunikativnost, sagledavanje problema iz različitih perspektiva, organizacija, vođenje ljudi, rešavanje konflikta i problema, preuzimanje rizika, poznavanje tehnologije, smisao za humor, sposobnost apstraktnog mišljenja i motivisanja članova tima,
 • razvoj preduzetničkog duha kod polaznika kako bi samostalno osmišljavali i oblikovali svoje poslovne aktivnosti i kroz njih ispoljili svoj kreativan identitet; preduzetnički duh se takođe ogleda u marljivosti, posvećenosti poslu i motivisanosti uspehom,
 • obrazovanje kadrova za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih poslovnih i menadžment problema u oblasti preduzetništva, upravljanja nekretninama, rukovođenja preduzećima, poslovanju u bankarskom sektoru, ustanovama u obrazovanju, javnim službama i državnim institucijama,
 • razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i očuvanju životne sredine,
 • obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti,
 • sticanje svesti o primeni poslovne etike, profesionalne i društvene odgovornosti, rukovođenja ljudima i timske posvećenosti.
 • razvoj nauke i unapređivanje naučnog stvaralaštva iz oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina;
 • pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje, da se obrazuju u ovim atraktivnim i prestižnim zanimanjima koje nude velike mogućnosti za usavršavanje tokom čitavog života, građenje respektabilne karijere i ostvarenje poslovnih i ličnih ciljeva.


Planiranje


Fakultet ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuje postizanje zadataka i ciljeva visokoškolske ustanove. Fakultet neprekidno analizira rad i u skladu sa tim izrađuje petogodišnji, godišnji i kratkoročne planove za operativan rad. Na početku školske godine izrađuje Plan polaganja ispita, a neposredno pred početka ispitnog roka objavljuje ga na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta zbog mogućih izmena na zahtev studenata i nastavnika.

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Cilj studijskog programa: Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina, osposobljenog za ravnopravno učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni i pokretanje sopstvenog biznisa.


Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara) sa dva modula, modul 1 Preduzetnički biznis i modul 2 Menadžment nekretnina.


Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: menadžmenta i biznisa i povezanih disciplina; razvijene kreativne, poslovne i preduzetničke sposobnosti za kompetentno upravljanje poslovanjem kompanija, za timski rad u državnim institucijama i korporacijama i dalje stručno i naučno usavršavanje.


Akademski naziv: Diplomirani menadžer


Za detaljan pregled predmeta po godinama studija kliknite OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa 2016


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

24.11.2021

Subota 27. (10:00 – 18:00) i nedelja 28. (09:30 – 15:00) novembar 2021. Odgovor na klimatske promene je zajednička odgovornost, zbog toga se C..

DETALJNIJE

21.11.2021

Univerzitet "Union - Nikola Tesla" demantovao je da su G. K. (1973), A. K. (1993) i M. A. (1986), za koje je MUP ranije danas saopštio da su uhapšeni zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja,..

DETALJNIJE

21.11.2021

Demanti Univerziteta napisanje medija: https://unionnikolatesla.edu.rs/dokumenti/demanti.pdf  Novost na blitzu: https://www.blic.rs/vesti/hronika/union-nikola-tesla-troje..

DETALJNIJE

20.11.2021

euta EUROPAN TRANING ACADEMY..

DETALJNIJE