Zaštita životne sredine

DOKTORSKE STUDIJE 


Doktorske studije - studijski program Zaštita životne sredine ostvaruju se na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla”, Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine i traju tri godine odnosno šest semestra, i obima su 180 ESPB.PRIRODNO-MATEMATIČKO POLJE


Osnovni cilj doktorskih studija na studijskom programu Zaštita životne sredine je pružanje visoko kvalitetnog obrazovanja za uspešno obavljanje akademskih i stručnih poslova u oblasti zaštite životne sredine, kojim će preuzeti vodeću ulogu u ovoj oblasti. Studenti bi trebalo da ovladaju naprednim metodama analize, modelovanja i simulacija u zaštiti životne sredine, principima fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda, savremenim metodologijama u upravljanju otpadom i posebnim tokovima otpada, novim tehnikama bioremedijacije, najsavremenijim principima u oblasti obnovljivih izvora energije, aktuelnim saznanjima o uticaju geoloških faktora na životnu sredinu, procenom uticaja različitih vrsta saobraćaja i multimodalnog saobraćaja sa adekvatnim odgovorom na te uticaje u cilju zaštite svih aspekata životne sredine, procenom rizika i planiranja, projektovanja i upravljanja sistemima zaštite životne sredine i da u proces zaštite životne sredine uključe društvene, političke, ekonomske i zakonske aspekte.


Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visoko obrazovnog profila iz oblasti zaštite životne sredine. Studenti stiču visok nivo znanja i razumevanja koji ih kvalifikuje za visokostručni, ali i naučno istraživački rad. Ciljevi studijskog programa su da studenti originalnim i samostalnim istraživanjem, radom na fakultetu i u naučnim institutima sa kojima su sklopljeni ugovori o naučnoj saradnji, postignu naučne rezultate koji će biti izloženi u doktorskim disertacijama i publikovani u naučnim časopisima na SCI listi, relevantnim za naučnu oblast – nauka o zaštiti životne sredine.


Plan i program doktorskih studija možete preuzeti OVDE


Dodatne informacije
NOVOSTI NA UNIVERZITETU

11.02.2020

Povodom Dana drzavnosti Republike Srbije, Sretenja (15 februar) - ponedeljak 17. februar ..

DETALJNIJE

11.02.2020

Poštovani studenti, sa zadovoljstvom vas pozivamo na pripremnu nastavu fakulteta
Univerzi..

DETALJNIJE

10.01.2020

Docentkinja sa našeg Departmana za Arhitekturu, Fakulteta za Graditeljski Mendžment Marta B..

DETALJNIJE

19.12.2019

Univerzitet Union Nikola Tesla i Beogradski sajam, u okviru saradnje organizovali su pred..

DETALJNIJE