Zaštita životne sredine

DOKTORSKE STUDIJE 


Doktorske studije - studijski program Zaštita životne sredine ostvaruju se na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla”, Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine i traju tri godine odnosno šest semestra, i obima su 180 ESPB.PRIRODNO-MATEMATIČKO POLJE


Osnovni cilj doktorskih studija na studijskom programu Zaštita životne sredine je pružanje visoko kvalitetnog obrazovanja za uspešno obavljanje akademskih i stručnih poslova u oblasti zaštite životne sredine, kojim će preuzeti vodeću ulogu u ovoj oblasti. Studenti bi trebalo da ovladaju naprednim metodama analize, modelovanja i simulacija u zaštiti životne sredine, principima fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda, savremenim metodologijama u upravljanju otpadom i posebnim tokovima otpada, novim tehnikama bioremedijacije, najsavremenijim principima u oblasti obnovljivih izvora energije, aktuelnim saznanjima o uticaju geoloških faktora na životnu sredinu, procenom uticaja različitih vrsta saobraćaja i multimodalnog saobraćaja sa adekvatnim odgovorom na te uticaje u cilju zaštite svih aspekata životne sredine, procenom rizika i planiranja, projektovanja i upravljanja sistemima zaštite životne sredine i da u proces zaštite životne sredine uključe društvene, političke, ekonomske i zakonske aspekte.


Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visoko obrazovnog profila iz oblasti zaštite životne sredine. Studenti stiču visok nivo znanja i razumevanja koji ih kvalifikuje za visokostručni, ali i naučno istraživački rad. Ciljevi studijskog programa su da studenti originalnim i samostalnim istraživanjem, radom na fakultetu i u naučnim institutima sa kojima su sklopljeni ugovori o naučnoj saradnji, postignu naučne rezultate koji će biti izloženi u doktorskim disertacijama i publikovani u naučnim časopisima na SCI listi, relevantnim za naučnu oblast – nauka o zaštiti životne sredine.


Plan i program doktorskih studija možete preuzeti OVDE


Dodatne informacije
NOVOSTI NA UNIVERZITETU

13.05.2020

Aprilski ispitni rok održaće se od 25.05. do 08.06. 
Na ispitu je obavezno nošenje za..

DETALJNIJE

04.05.2020

S A O P Š T E Nj E

REKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE
O PLANU AKTIVNOS..

DETALJNIJE

14.04.2020

U monografiji se razmatra proces urbanizacije beogradskog priobalja. Ra..

DETALJNIJE

16.03.2020

Poštovani studenti u skladu sa odlukama predsednika države gospodina Aleksandra Vučić..

DETALJNIJE