Upis
Upis 2020/21

Predaja dokumenata za upis u školsku 2020/21 počinje 1. juna

Vodič za upis

PRIJAVA ZA UPIS

Prijemni ispit


Arhitektura

Test opšte kulture


Građevinarstvo

Test iz matematikeEkonomija i finansije

Test opšte kulture


Međunarodna politika i bezbednost

Test opšte kulture


Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Test opšte kulture


Zaštita životne sredine

Test iz biologije i hemije


Prijemni ispiti održaće se 6. i 7. jula od 09:00 do 12:00 časova.Potrebna dokumenta


  • 2x ŠV-20 obrasca
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original)
  • Overene kopije diplome iz srednje škole i sva četiri svedočanstva
  • Fotokopija lične karte
  • Indeks
  • 3 fotografije


Cene studiranja

Arhitektura

Građevinarstvo

Ekonomija i finansije

Međunarodna politika i bezbednost

Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Zaštita životne sredine

osnovne 3000eu

osnovne 2400eu

osnovne 1000eu

osnovne 1500eu

osnovne 1000eu

osnovne 1500eu

master 3000eu

master 2400eu

master 1500eu

master 2000eu

master 1500eu

master 2000euPovodom petnaest godina postojanja Fakulteta za zaštitu životne sredine svi studenti upisani školske 2020/21 su oslobođeni plaćanja školarine za I godinu studija (prva godina je besplatna).

Školarina se može platiti u IV jednake godišnje rate (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na tekući račun Univerziteta. U cenu su uračunati: prijava ispita, izdavanje potvrda, overe semestra i odbrana diplomskog/master rada.


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

22.06.2020

Povodom petnaest godina postojanja Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine svi studenti upisani školske 2020/21 su oslobođeni plaćanja školarine za I godinu studija (prva godina je bespla..

DETALJNIJE

01.06.2020

Dana 29. maja održana je jedanaesta elektronska sednica KAPK-a na kojoj je dobijena akreditacija za Univerzitet "UNION - Nikola Tesla"Dana 30. marta održana je sednica KAPK-a na kojoj je doneta akredi..

DETALJNIJE

13.05.2020

Aprilski ispitni rok održaće se od 25.05. do 08.06. Na ispitu je obavezno nošenje zaštitne opreme (maska i rukavice), student na ispit dolazi sa popunjenom ispitnom prijavom i indeksom.Mogu se po..

DETALJNIJE

04.05.2020

S A O P Š T E Nj EREKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJEO PLANU AKTIVNOSTI ZA ORGANIZOVANjE NASTAVKA AKTUELNE ŠKOLSKE GODINE     Na 10. sednici aktuelnog saziva Rektorskog saveta..

DETALJNIJE