Ekonomija i finansije

O FAKULTETU


Fakultet za finansije i ekonomiju


Sadašnja i buduća ekonomska, privredna i društvena pozicija Srbije je da ona iz dana u dan postaje sve više integrisani deo svetskih privrednih kretanja za šta su potrebna sofisticirana znanja i kompetencije iz domena finansija i ekonomije uopšte. U konstelaciji novih odnosa, na tržištu radne snage samim tim se uočava potreba za stručnim i odgovarajućim kadrovima koji će moći adekvatno da odgovore na buduće izazove u oblasti razvoja Srbije. Praćenjem tih dinamičnih promena u ekonomskom okruženju kreiran je ovaj studijski program u skladu sa praksom savremenih fakulteta u Evropi i svetu, kao i potrebama naše privrede i društva u celini. Upravo na toj kompatibilnosti sa programima istorodnih ili sličnih inostranih renomiranih fakulteta zasniva se svrsishodnost ovog studijskog programa.Fakultet za finansije i ekonomiju ima zadatak da:


 • obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove koji će moći svojim znanjem i kompetencijama da se uključe u domaću i internacionalnu poslovnu scenu kao samostalni ili timski učesnici;
 • stvara uslove za razvoj naučnog podmlatka kao lidera u istraživačkim i naučnim poduhvatima iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i ekonomije;
 • zahvaljujući stečenim ekspertizama iz upravljanja finansijama postanu važan segment biznisa u globalnom privrednom ambijentu;
 • omogući studentima nastavak školovanja na master i drugim studijama iz oblasti ekonomije, finansija ili eventualno nekih drugih srodnih oblasti.


Osnovni ciljevi su:


 • ovladavanje širokim teorijskim znanjima prvenstveno u okviru finansija i ekonomije,
 • praćenje dinamičnih promena na tržištu i sintetizovanje ključnih znanja u oblasti računovodstva, bankarstva i investicija,
 • direktno uključivanje tako obrazovanih kadrova sa funkcionalnim znanjima i veštinama u rešavanje konkretnih problema,
 • razvijanje kadrova koji su, pored kritičkog i samokritičkog razmišljanja, sposobni da primenjuju analitičke i sintetičke naučne metode u rešavanju problema,
 • obrazovanje studenata da su inovativni i kreativni, da prate novine i primenjuju ih u svom radu,
 • da efikasno komuniciraju sa svojim okruženjem vođeni visokim profesionalnim i etičkim normama,
 • razvijanje kreativnih i poslovnih sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka,
 • kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija,
 • razvijanje poslovne, stručne i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje finansijskim rizicima,
 • priprema studenata za nastupe na finansijskim tržištima,
 • vođenje korporativnih i preduzetničkih finansija,
 • odlučivanje u strategijskim projektima.

 


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Cilj studijskog programa: Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti finansija, osposobljenog za ravnopravno praktično učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni, kao i ovladavanje širokim teorijskim znanjima prvenstveno u okviru finansija i ekonomije.


Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara)


Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: finansija i povezanih disciplina; razvijene kreativne i poslovne sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka; kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija; profesionalno bavljenje ovim poslovima u državnim institucijama i korporacijama, kao i dalje stručno i naučno usavršavanje.


Akademski naziv: Diplomirani ekonomista.


Uslovi za upis na studijski program: U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica koja su završila srednju školu svih smerova, uz položen prijemni/diferencijalni ispit u skladu sa aktima Univerziteta i Zakonom o visokom obrazovanju.


Lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta: U okviru četvorogodišnjeg školovanja na studijskom programu, realizuje se 33 nastavna predmeta plus stručna praksa i diplomski rad. Prikaz obaveznih i izbornih predmeta dat je u tabelama 5.1. i 5.3., a prema tipu, u tabelama 5.4-5.7, i u skladu sa važećim standardima za akreditaciju. Obaveznih predmeta je 25 plus stručna praksa. Izbornih predmeta je 16. Svi predmeti su jednosemestralni.


Način izvođenja osnovnih akademskih studija: Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, auditivne vežbe, praktičan rad, izradu seminarskih radova, izvođenje studija slučaja, konsultacije i nastavne posete. U tabelama 5.2. jasno su definisane auditivne, laboratorijske, računarske, računske i terenske vežbe, nastave posete i izvođenje stručne prakse u institutima, ustanovama, kompanijama i neprofitnim ustanovama. Aktivno korišćenje Interneta je važan element u pripremi i izvođenju nastave na studijskom programu i izradi seminarskih radova iz pojedinih predmeta. Na programu se realizuje 300 časova aktivne nastave po semestru ili 600 godišnje, odnosno 2400 časova tokom celih studija.


Bodovna vrednost svakog predmeta i završnog rada. Broj bodova po predmetu kreće se od 5-9 ESPB izračunatih po važećim standardima za akreditaciju. Sastavni deo studijskog programa su stručna praksa koja je 2 ESPB-a, a završni rad je 10 ESPB-a.


Preduslovi za upis pojedinih predmeta: Definisani su u specifikacijama svakog pojedinog predmeta, tabelama 5.2.


Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom Univeziteta, Pravilnikom o studijama i Zakonom o visokom obrazovanju.


Na drugu godinu studija mogu se upisati lica sa ostvarenih, ili komisijski priznatih po srodnosti programa, najmanje 37 ESPB, na treću sa 97 i u četvrtu sa 157 ESPB.


Završetak studija: Svaka godina osnovnih studija ima 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 240 ESPB bodova. Svršeni diplomci mogu da nastave master studije.

 

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija možete pronaći OVDE.


Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

14.09.2021

Odlažu se ispiti kod prof. Dragane Jaramaz usled opravdanog odsustva. O novim terminima ispita bićete blagovremeno obavešteni. Hvala na razumevanju...

DETALJNIJE

03.09.2021

Prva internacionalna konferencija..

DETALJNIJE

30.08.2021

Za studente koji su stekli uslov za narednu godinu studija, upis počinje od 01.09.2021.  Uslov za upis su izmirene obaveze školarina za prethodnu/e godine. Za studente koji ..

DETALJNIJE

23.08.2021

Poštovani studenti, Obaveštavamo vas da zimski semestar školske 2021/22 godine počinje 27. septembra.  Nastava će se održavati u prostorijama fakulteta uz poštovanje odgovarajućih mera i p..

DETALJNIJE