Informatika

O FAKULTETU


U savremenim tokovima razvoja društva kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti računarskih nauka. Na Fakultetu za informatiku i računarstvo radi se i na razvoju ličnosti studenata, koji ne samo da će biti stručnjaci iz oblasti računarskih nauka, već i savremeni intelektualci koji će konstantno doprinositi uključivanju naše zemlje u međunarodne integracije. Studenti koji završe Fakultet za informatiku i računarstvo osposobljeni su da vode istraživanja koja uključuju razne tehnike informacionih sistema i tehnologija, kao i da rešavaju realne probleme iz prakse, uključujući i složene probleme u novom ili nepoznatom okruženju. Stečeno znanje daje im mogućnost za rad u istraživačkim institutima, centrima i fakultetima, kao i u naprednim razvojnim odeljenjima raznih IT preduzeća, start-up IT kompanija, organizacija i državnih institucija.

Studijski programi akademskih studija Fakulteta za informatiku i računarstvo razvijaju kod studenata i kompetencije poput veština i metoda istraživanja iz oblasti informatike, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme, kao i da se uključe u međunarodne start-up i naučne projekte koji se odnose na razvoj novih IT rešenja u oblasti informatike.


Dužina trajanja studija
Studijski program osnovnih akademskih studija Informatika, traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova i pripada prirodno-matematičkom polju.

Cilj studijskog programa
osnovnih akademskih studija Informatika je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti informatike i računarskih nauka. 

Uslovi upisa

Na studije prvog stepena ovog studijskog programa može se upisati lice koje ima prethodno završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi prijemni ispit kako je to regulisano Statutom univerziteta. 

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika je da obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove koji će moći svojim znanjem i kompetencijama da se uključe u domaće i svetsko orijentisano IT društvo kao samostalni ili timski učesnici. Obrazovanjem kadrova po ovom studijskom programu stvaraju se uslovi za razvoj naučnog podmlatka kao lidera u stručnim, istraživačkim i naučnim poduhvatima iz oblasti informatike i računarstva. Pored profilisanja budućih kadrova za kojima postoji potreba na tržištu rada, svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima nastavak školovanja na master i drugim studijama iz oblasti informatike i računarskih nauka ili nekih drugih srodnih oblasti. U profesionalnom smislu, studentima se otvaraju široke mogućnosti za zapošljavanje u sferi IT industrije kao što su: poslovi poslovi njeb programera koji rade sa heterogenim tehnologijama, platformama i softverskim alatima, poslovi na održavanju računarskih sistema (administratori sistema), poslovi implementiranja aplikacija, održavanja i administriranja sistema baza podataka, softver testeri, Frontend i Backend programeri, IT Project menadžeri, programeri mobilnih aplikacija itd.


Ciljevi studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika za sticanje zvanja diplomirani informatičar su:

• upoznavanje studenata sa osnovama programiranja i razvoja softvera, kao i osnovnih algoritamskih struktura i struktura podataka,
• kodiranje i testiranje: praktično korišćenje jednog imperativnog programskog jezika,
• upoznati studente sa osnovnim pojmovima i konceptima iz oblasti informacionih sistema i njihovim procesom razvoja
• sticanje opštih i specifičnih znanja teorije i principa funkcionisanja operativnih sistema,
• omogućiti razumevanje rada računarskih mreža i telekomunikacionih sistema
• upoznavanje sa ključnim konceptima programiranja, razvoja softvera i softverskog inženjerstva,
• ovladati osnovnim veb tehnologijama i steći znanja potrebna za kreiranje dinamičkih interaktivnih veb aplikacija,
• sticanje znanja o bazama podataka i sistemima za upravljanje bazama podataka,
• upoznavanje sa vrstama Internet alata i servisa i njihovom upotrebom,
• sticanje osnovnih znanja o zaštiti informacija u informacionom sistemu,
• sticanje osnovnih znanja o veštačkoj inteligenciji i primenama,
• razumevanje uloge informacionih tehnologija u poslovnom okruženju i drugi ciljevi.

Opis ishoda učenja

Studenti će po sticanju zvanja diplomirani informatičar biti osposobljeni:
• da razvijaju softver primenom metode funkcionalne dekompozicije i strukturnog programiranja u neobjektnom imperativnom jeziku,
• za izradu računarskih programa, uključujući oblikovanje, kodiranje i testiranje programskih rešenja, kao i poznavanje tehnika i metoda za pronalaženje i ispravljanje grešaka;
• primena metode funkcionalne dekompozicije i strukturnog programiranja u neobjektnom imperativnom jeziku,
• za izradu objektno-orijentisanih aplikacija;servisno-orijentisanih aplikacija; veb aplikacija;mrežnih aplikacija za Internet i lokalne računarske mreže,
• za korišćenje računarskih tehnologija, rad sa operativnim sistemima, računarskim mrežama i osnovnim programskim paketima;
• da modeluju i rade sa bazama podataka i aplikacijama koristeći CASE alate;
• da primenjuju odgovarajuće metode u razvoju sistema bezbednosti informacionog sistema i zaštite podataka;
• razumevanje, konstruisanje i implementiranje osnovnih algoritama veštačke inteligencije,
• da prate trendove razvoja softverskog inženjerstva;
• za rad pod različitim operativnim sistemima i mobilnim operativnim sistemima;
• da stečena znanja i veštine koriste za razvoj, upotrebu softvera i grafičkih sistema izražene multimedijalnosti i drugi.

Po završetku studijskog programa osnovnih akademskih studija Informatika, student stiče kompetencije u skladu sa nacionalnim okvirom kvalifikacija i to:

• samostalno vođenje složenih projekata iz različitih oblasti informatike i računarstva;
• organizovanje, kontrola i vrednovanje rada drugih zaposlenih radi unapređenja produktivnosti rada i poslovne prakse;
• prilagođavanje dinamičnom razvoju sektora informatike i računarskih nauka u smislu permanentnog usavršavanja u ličnom i profesionalnom razvoju kroz celoživotno učenje.

Stručni akademski naziv: Diplomirani informatičar (Dipl.inform.).

Detaljan plan i program osnovnih studija možete naći OVDE.

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije 10. septembra 2020. godine donelo je odluku o akreditaciji studijskog programa OAS Informatika

Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

21.10.2021

..

DETALJNIJE

14.10.2021

Konkurs za prijem nastavnika.https://unionnikolatesla.edu.rs/konkurs.pdf..

DETALJNIJE

07.10.2021

Poštovani studenti, U utorak 12.10. neće biti održana predavanja iz predmeta Osnovi ekonomije. Nadoknada gradiva biće organizovana 19.10. i 26.10. u terminu nakon redovne nastave.Prof. dr Ivana..

DETALJNIJE

06.10.2021

Univerzitet „Union Nikola Tesla“, 24. i 25. 09. 2021. godine bio je domaćin i organizator prve naučne konferencije pod nazivom „Međunarodna konferencija o održivom razvoju i tehnologijama“ („Inter..

DETALJNIJE