Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

O FAKULTETU


Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina je visokoškolska ustanova koja jedina u Republici Srbiji edukuje stručnjake za oblast preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina. Osmišljeni studijski programi su u veoma visokom procentu kompatibilni sa programima uglednih evropskih, američkih, i azijskih fakulteta. Na fakultetu postoje dva modula koja studenti mogu da biraju: preduzetnički biznis i menadžment nekretnina. 


Školovanjem kadra iz preduzetničkog biznisa bitno doprinosi razvoju, unapređenju i podsticanju preduzetništva u Republici Srbiji, dok školovanje kadra iz menadžmenta nekretnina bitno doprinosi razvoju i upravljanju nekretninama u Republici Srbiji. Biti sposoban za uključenje u svet biznisa i nekretnina 21 veka, preduzetnički orjentisan, sa potrebnim znanjima i veštinama iz menadžmenta i biznisa, respektovan od strane poslodavaca, postaje imperativ u skladu sa potrebama privrede Srbije i globalnih procesa. Ova zanimanja predstavljaju esencijalnu komponentu postojanja i razvoja najuspešnijih privreda sveta.

 


Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina ima zadatak da:


 • obrazovni proces sprovodi po inoviranim studijskim programima pomoću modernih nastavnih metoda i tehnologija;
 • unapređuje obrazovni proces i kvalitet nastave;
 • implementira nove obrazovne standarde i tehnologije u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • kontinuirano radi na sopstvenom razvoju i doprinosi razvoju preduzetništva i u Republici Srbiji u skladu sa evropskim i svetskim znanjima i praksom;
 • ostvaruje saradnju sa srodnim obrazovnim ustanovama u Evropi i svetu radi razmene nastavnih dostignuća, unapređenja pedagoškog umeća nastavnika i razmene studenata u toku praktičke nastave;
 • ostvaruje prenos stručnih, stručno-aplikativnih i praktičnih znanja, veština i sposobnosti u cilju formiranja stručnosti studenata za uspešan rad na poslovima preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina u Srbiji i inostranstvu;
 • nauči studente naprednim veštinama komunikacijei poslovanja u multikulturalnom okruženju.


Osnovni ciljevi su:


 • postizanje kompetencija, akademskih znanja i stručnih veština, kreativnih i opštih sposobnosti koje omogućuju uspešno obavljanje profesije, razvoj i upravljanje preduzetničkim biznisom i nekretninama;
 • širenje misije i filozofije preduzetništva i osposobljavanje studenata, budućih preduzetnika i menadžera, da uspešno obavljaju aktivnosti u biznisu; savladavajući kompleksnu materiju iz preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina;
 • da svršeni studenti svoje kompetencije upotpune atributima koji su svojstveni preduzetnicima kao što su: inovativnost, energičnost, ambicioznost, komunikativnost, sagledavanje problema iz različitih perspektiva, organizacija, vođenje ljudi, rešavanje konflikta i problema, preuzimanje rizika, poznavanje tehnologije, smisao za humor, sposobnost apstraktnog mišljenja i motivisanja članova tima,
 • razvoj preduzetničkog duha kod polaznika kako bi samostalno osmišljavali i oblikovali svoje poslovne aktivnosti i kroz njih ispoljili svoj kreativan identitet; preduzetnički duh se takođe ogleda u marljivosti, posvećenosti poslu i motivisanosti uspehom,
 • obrazovanje kadrova za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih poslovnih i menadžment problema u oblasti preduzetništva, upravljanja nekretninama, rukovođenja preduzećima, poslovanju u bankarskom sektoru, ustanovama u obrazovanju, javnim službama i državnim institucijama,
 • razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i očuvanju životne sredine,
 • obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti,
 • sticanje svesti o primeni poslovne etike, profesionalne i društvene odgovornosti, rukovođenja ljudima i timske posvećenosti.
 • razvoj nauke i unapređivanje naučnog stvaralaštva iz oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina;
 • pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje, da se obrazuju u ovim atraktivnim i prestižnim zanimanjima koje nude velike mogućnosti za usavršavanje tokom čitavog života, građenje respektabilne karijere i ostvarenje poslovnih i ličnih ciljeva.


Planiranje


Fakultet ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuje postizanje zadataka i ciljeva visokoškolske ustanove. Fakultet neprekidno analizira rad i u skladu sa tim izrađuje petogodišnji, godišnji i kratkoročne planove za operativan rad. Na početku školske godine izrađuje Plan polaganja ispita, a neposredno pred početka ispitnog roka objavljuje ga na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta zbog mogućih izmena na zahtev studenata i nastavnika.

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Cilj studijskog programa: Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina, osposobljenog za ravnopravno učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni i pokretanje sopstvenog biznisa.


Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara) sa dva modula, modul 1 Preduzetnički biznis i modul 2 Menadžment nekretnina.


Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: menadžmenta i biznisa i povezanih disciplina; razvijene kreativne, poslovne i preduzetničke sposobnosti za kompetentno upravljanje poslovanjem kompanija, za timski rad u državnim institucijama i korporacijama i dalje stručno i naučno usavršavanje.


Akademski naziv: Diplomirani menadžer


Za detaljan pregled predmeta po godinama studija kliknite OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa 2016


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

14.09.2021

Odlažu se ispiti kod prof. Dragane Jaramaz usled opravdanog odsustva. O novim terminima ispita bićete blagovremeno obavešteni. Hvala na razumevanju...

DETALJNIJE

03.09.2021

Prva internacionalna konferencija..

DETALJNIJE

30.08.2021

Za studente koji su stekli uslov za narednu godinu studija, upis počinje od 01.09.2021.  Uslov za upis su izmirene obaveze školarina za prethodnu/e godine. Za studente koji ..

DETALJNIJE

23.08.2021

Poštovani studenti, Obaveštavamo vas da zimski semestar školske 2021/22 godine počinje 27. septembra.  Nastava će se održavati u prostorijama fakulteta uz poštovanje odgovarajućih mera i p..

DETALJNIJE